Folkets Hus


Kulturhuset Möllan

Kulturhuset Möllan är det nya namnet på gamla välkända Folkets Hus. "Huset" på Stadshusplanen, har länge varit ett kulturens hus i Mölndals centrum. Det har varit hit vi gått fär att låna böcker, gå på bio och för att se teater och nyårsrevyer. Många har också dansat både gammalt och modernt här.

Ett aktivt kulturhus
En huvuduppgift är för Kulturhuset Möllan är att hyra ut lokaler på både korta och långa avtal. Huset skall fyllas med aktiveteter och vara en aktiv och naturlig mötesplats i Mölndal.

Varför namnbytet?
Förändringens vindar blåser överallt i vår omvärld, och Folkets Hus- och Folkets Park-rörelsen är inte opåverkad. Sedan hösten år 2000 har driften av huset gått över i ett bolag, Kulturhuset Möllan AB. Bolaget driver nu huset och arbetar med att utveckla husets framtida verksamhet och inriktning.

Historia

Folkets Hus historia sträcker sig tillbaka i tiden till 1900-talets början. I Mölndal fanns då en begynnande industriverksamhet med tillhörande socialt liv i form av fackföreningar och organisationer som ville förändra samhället. Detta sågs som ett hot emot det bestående borgerskapet, så därför blev behovet av egna expeditions- och möteslokaler stort.

Fackföreningarna tog initiativet att bilda en ekonomisk förening med möjligheter för både föreningar och enskilda att teckna andelar, den tidens möjlighet samla in nödvändigt kapital till ett bygge. Fackföreningarna gjorde extra uttaxering på sina avgifter med tio öre i veckan för att sedan med dessa pengar köpa erforderliga andelar.

Under början av perioden var det många händelser som förändrade samhället och förutsättningarna för arbetarrörelsen. Storstrejken 1909 satte käppar i hjulet för ett pågående bygge med inställda betalningar som följd. Nuvarande förening bildades 1930 efter ett initiativ av dåvarande LO-sektionen i Mölndal. Flera tomter var aktuella för ett bygge innan man bestämde sig för alternativet vid Göteborgsvägen. Kriget i Europa lade hinder för byggnation liksom andelsteckning för att få ihop tillräckligt med kapital. Först 1959 kunde man inviga ett nybyggt Folkets Hus på den plats där det finns i dag.

Vid husets tillkomst begåvades Mölndalsborna med ytterligare en biograf, ett nytt Stadsbibliotek och en ny restaurang. Därutöver stora samlingssalar för dans och möten och som uppskattades mycket. ABF fick ökat utrymme och arbetarrörelsens organisationer fick moderna möteslokaler vilket var mycket efterlängtat.

Verksamheten har haft en varierande intensitet under de gångna åren med förändring av verksamhet och utbyggnader fram till dagens utseende. Föreningens uppgift är att äga och administrera fastigheten. Uthyrning av lokaler sker numera av Kulturhuset Möllan AB. Ytterligare historia om Folkets Hus i Mölndal hittar du på Ytterligare historia om Folkets Hus i Mölndal hittar du hos Föreningsarkivet i Mölndal som har tel.031-27 25 59.

Våra hyresgäster

Nedan hittar ni husets hyresgäster.

checkbox ABF

checkbox Anhörigstöd

checkbox Biblioteket

checkbox Café Möllan

checkbox LO Mölndal

checkbox Lärarnas Riksförbund

 

 

 

checkbox Mölndalsrevyn

checkbox SACO

checkbox Socialdemokraterna

checkbox Träffpunkten

checkbox Vision